Τεχνικό γραφείο - Μεσιτικά, Μαυρομάτης Παναγιώτης, Πολύκαστρο
search
  • Τεχνικό γραφείο - Μεσιτικά, Μαυρομάτης Παναγιώτης, Πολύκαστρο

Τεχνικό γραφείο - Μεσιτικά, Μαυρομάτης Παναγιώτης, Πολύκαστρο

Ο διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός Μαυρομάτης Παναγιώτης, με έδρα το Πολύκαστρο στο Κιλκίς, διατηρεί τεχνικό γραφείο προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, έκανε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Portsmouth, U.K., ενώ φροντίζει να ενημερώνεται διαρκώς για τις σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο της κατασκευής.

Διεύθυνση:
Μ. Αλεξάνδρου 186, 61200 Πολύκαστρο

Υπεύθυνος:
Μαυρομάτης Παναγιώτης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Τηλέφωνο γραφείου:
+30 23430 22855, +30 23430 20235

Ο διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός Μαυρομάτης Παναγιώτης, με έδρα το Πολύκαστρο στο Κιλκίς, διατηρεί τεχνικό γραφείο προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, έκανε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Portsmouth, U.K., ενώ φροντίζει να ενημερώνεται διαρκώς για τις σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο της κατασκευής.

Με άρτια τεχνική κατάρτιση, γνώση και εμπειρία, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών του κτιριακού τομέα, που ξεκινάει από την εμπεριστατωμένη μελέτη και την έκδοση οικοδομικών αδειών και εκτείνεται έως την αποπεράτωση της κατασκευής.

Το τεχνικό γραφείο του εξυπηρετεί το νομό Κιλκίς και όλες τις περιοχές της Μακεδονίας, με γνώμονα την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και την άριστη εξυπηρέτησή τους, στις πλέον προσιτές τιμές. Έχει κατασκευάσει, με επιτυχία, ένα πλήθος ιδιωτικών έργων, ενώ είναι και πτυχιούχος εργολήπτης Δημοσίων Έργων. Εργάζεται, επίσης, ως Ενεργειακός Επιθεωρητής, εκδίδοντας πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, ενώ είναι και πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων (Valuer in Real Estate Property).

Με μεγάλη εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο, αναλαμβάνει Μελέτες – Επιβλέψεις – Κατασκευές, αλλά και Ανακαινίσεις Κτιρίων. Στις υπηρεσίες του εντάσσονται, ακόμα, η Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική απεικόνιση κτιρίων, αλλά και η Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική. Οι νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων είναι ένας ακόμα τομέας επιτυχούς δραστηριοποίησης του εν λόγω πολιτικού μηχανικού.

Ως πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων, δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: Υπολογισμός εμπορικής / αγοραίας αξίας ακινήτου, Έρευνα ποιότητας κατασκευής ακινήτων, Έρευνα χρήσεων γης και όρων δόμησης. Ως τοπογράφος – μηχανικός, αναλαμβάνει την αποτύπωση του ακινήτου σας και τη σύνταξη του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.

Η διενέργεια κατασκευών υψηλών προδιαγραφών, παντός τύπου, η ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη με προσιτό κόστος και η επαγγελματική αξιοπιστία αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εργασίας του. Δέσμευσή του, η σχεδίαση έργων υψηλής λειτουργικότητας και αισθητικής και η πιστή εφαρμογή της στην κατασκευή.

Το κατασκευαστικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι, πάντα, μοναδικό, αλλά και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών που εμπιστεύονται το τεχνικό του γραφείο.

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας έως και την κατασκευή ενός έργου και την πλήρη αποπεράτωσή του. Ο εν λόγω πολιτικός μηχανικός δραστηριοποιείται στο Κιλκίς και όλες τις περιοχές της Μακεδονίας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και πρωτοποριακές λύσεις. Ειδικότερα, όσον αφορά στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ο κ. Μαυρομάτης βρίσκεται πάντοτε δίπλα στον πελάτη, στοχεύοντας στην άψογη συνεργασία μαζί του, με συνέπεια, ειλικρίνεια και λογικές τιμές.

Πριν από την έκδοση μιας άδειας δόμησης (οικοδομική άδεια), απαιτείται η έκδοση της έγκρισης δόμησης, όπου και πιστοποιείται ότι είναι δυνατό να λάβει χώρα μια κατασκευή. Η άδεια δόμησης είναι απαραίτητη για την έναρξη όλων των οικοδομικών εργασιών. Απαιτείται τόσο για μία νέα οικοδομή, όσο και για προσθήκες κατασκευών. Η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη και για επισκευαστικές εργασίες και ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων. Ακόμα και στην περίπτωση αλλαγής χρήσης ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού, οι οικοδομικές άδειες είναι απαραίτητες. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας στα πλαίσια οικοδομικών εργασιών, απευθυνθείτε στον πολιτικό μηχανικό Παναγιώτη Μαυρομάτη για την έκδοση των σχετικών αδειών δόμησης. Ο κ. Μαυρομάτης, έχοντας πείρα στην έκδοση οικοδομικών αδειών παντός τύπου, μπορεί να διεκπεραιώσει για σας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

    Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
    Έκδοση Αδειών Δόμησης για νέο κτίριο
    Άδεια Προσθήκης σε υπάρχον κτίριο
    Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Εταιρειών
    Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
    Ανανέωση Άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
    Αλλαγές Χρήσεις Εταιρειών / Καταστημάτων

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Η τακτοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών του ακινήτου σας μπορεί να αυξήσει την εμπορική αξία του και να επηρεάσει τη μελλοντική αξιοποίησή του. “Βάσει του νέου νόμου 4178/2013, από 08/08/2013 και εφεξής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης”. Αν έχετε αυθαίρετο κτίσμα, απευθυνθείτε στον πολιτικό μηχανικό Μαυρομάτη Παναγιώτη.

Ο κ. Μαυρομάτης, με πείρα και άψογο επαγγελματισμό, θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας, αφού σας ενημερώσει για τις δυνατότητες υπαγωγής του στη ρύθμιση αυθαιρέτων. Ο πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Μαυρομάτης διενεργεί αυτοψίες στο χώρο του ακινήτου σας για τον εντοπισμό και την καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών και προβαίνει σε υπολογισμό του προστίμου. Εν συνεχεία, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έγγραφα και σχέδια που απαιτούνται για την όλη διαδικασία. Κι όλα αυτά, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Η νομιμοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρέτων δεν είναι μια απλή διαδικασία. Για την επιτυχή διεκπεραίωσή της απαιτούνται τεχνικές και νομικές γνώσεις. Ο πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Μαυρομάτης, στο Κιλκίς, μπορεί να προβεί στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

    Διενέργεια Aυτοψίας για τον εντοπισμό των αυθαιρεσιών
    Δηλώσεις - Βεβαιώσεις - Εμβαδομετρήσεις Αυθαιρέτων
    Τακτοποίηση - Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτηρίων / κτισμάτων, αυθαίρετων χώρων
    Ρυθμίσεις Γεωργοκτηνοτροφικών και Σταβλικών Εγκαταστάσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο πολιτικός μηχανικός Μαυρομάτης Παναγιώτης, ως ενεργειακός επιθεωρητής, προβαίνει σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων (και εγκαταστάσεων θέρμανσης / κλιματισμού). Με υπευθυνότητα και άψογο επαγγελματισμό, προβαίνει στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και στην έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α). Αναμφισβήτητα, τα οφέλη της ενεργειακής επιθεώρησης της κατοικίας σας είναι σημαντικά για σας, αλλά και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) έχει θεσμοθετηθεί ένας πλήρης ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και, κατ’ επέκταση, την προστασία του περιβάλλοντος (λόγω της μείωσης των εκπομπών CO2). Εμπιστευθείτε τον πολιτικό μηχανικό Μαυρομάτη Παναγιώτη στις δραστηριότητές του ως ενεργειακού επιθεωρητή, στο Κιλκίς και όλες τις περιοχές της Μακεδονίας. Ελέγξτε την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας, ώστε να κάνετε την οικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο, χώρους μειωμένης ενεργειακής ανάγκης και κατανάλωσης.

    Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων
    Ενεργειακές Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης
    Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κλιματιστικών εγκαταστάσεων
    Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης κατοικιών και κτιρίων
    Ενεργειακές Κατατάξεις κτιρίων
    Ενεργειακές Αναβαθμίσεις κατοικιών
    Εξωτερικές Μονώσεις Κελύφους – Αντλίες Θερμότητας
    Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες με το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”
    Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι τοπογραφικές μελέτες – εργασίες προηγούνται όλων των μελετών έργων υποδομής και αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι αυτών. Ο πολιτικός μηχανικός – τοπογράφος Μαυρομάτης Παναγιώτης, με άρτια τεχνογνωσία και εμπειρία, παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα της τοπογραφίας. Αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας των απαιτούμενων τοπογραφικών μετρήσεων, συντάσσει τοπογραφικά διαγράμματα παντός τύπου.

Επικοινωνήστε με τον Παναγιώτη Μαυρομάτη και θα σας βοηθήσει να βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση, ακόμα και στις πλέον περίπλοκες τοπογραφικές εργασίες. Με έδρα το Πολύκαστρο, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, στο Κιλκίς και σε όλες τις περιοχές της Μακεδονίας. Με τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας, τελευταίας τεχνολογίας, προβαίνει σε όλες τις διεργασίες για τη διεκπεραίωση κάθε τοπογραφικής δραστηριότητας, με ποιότητα και συνέπεια προς τον πελάτη.

    Τοπογραφικές μελέτες
    Τοπογραφικά συμβολαίων και Βεβαιώσεις Ν. 4178/13
    Τοπογραφικά Εθνικού Κτηματολογίου με χρήση GPS – Ε.Γ.Σ.Α.87
    Οριοθετήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων, εκτάσεων
    Τοπογραφικά οικοπέδων & κτιρίων
    Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας
    Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών
    Αποτυπώσεις ειδικού χαρακτήρα
    Εντοπισμός οικοπέδων, αγροτεμαχίων
    Αποτυπώσεις - Εμβαδομετρήσεις
    Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας αγροτεμαχίων
    Κατατμήσεις ιδιοκτησιών
    Συστάσεις Κάθετης ιδιοκτησίας
    Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών
    Μελέτες Οδοποιίας
    Μελέτες XYTA

Διεύθυνση:
Μ. Αλεξάνδρου 186, 61200 Πολύκαστρο

Υπεύθυνος:
Μαυρομάτης Παναγιώτης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός


Στοιχεία επικοινωνίαςΤηλέφωνο γραφείου: +30 23430 22855, +30 23430 20235

Τηλέφωνο κινητό: +30 6977 355650

eMail: mavromatis74@gmail.com - pmvcivil@tee.gr

Ιστοσελίδα:
www.politikos-mixanikos.gr - www.realestate4u.gr


Ωράριο επισκέψεωνΔευτέρα:
από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:οο έως τις 20:30

Τρίτη:
από τις 09:00 έως τις 14:00

Τετάρτη:
από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:οο έως τις 20:30

Πέμπτη:
από τις 09:00 έως τις 14:00

Παρασκευή:
από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:οο έως τις 20:30

Σάββατο:
από τις 09:00 έως τις 14:00

Κυριακή:
κλειστά

Αργίες:
κλειστά


Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook

23-CU0517-002

Χαρακτηριστικά

Χώρα
Ελλάδα
Περιφέρεια
Κεντρική Μακεδονία
Νομός
Κιλκίς
Δήμος
Παιονίας
Basic μέλος